Acte necesare cumparare si fiscalizare case de marcat:

SRL, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala

Copie dupa Codul Unic de Inregistrare (CUI);
Copie dupa Certificat de Inregistrare Fiscală (CIF) – doar in cazul firmelor platitoare de TVA;
Copie dupa BI/CI al administratorului;
Copie dupa dovada punctului de lucru unde va functiona casa de marcat (contract inchiriere, comodat, vanzare-cumparare.);
Certificat constatator privind infiintarea punctului de lucru + Rezolutie ONRC + Mentiuni ;


Persoane fizice

Copie dupa cartea funciara (Atestare fiscala)
Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale
Fisa capacitatii de cazare
Copie dupa BI/CI